Dům U Rytířů - Litomyšl

Pár minut pěší chůze od zámku najdete nejstarší dům na litomyšlském náměstí. Kromě bohaté kamenicky zdobené fasády se krásné renesanční části ukrývají i uvnitř, v místnostech, kde dnes sídlí Městská galerie Litomyšl.

Renesanční fasáda domu U Rytířů, jednoho z nejpůsobivějších domů na litomyšlském náměstí, je bohatě zdobena. Původní renesanční prvky najdete i v interiéru tohoto domu ze 40. let 16. století. Obdivovat můžete unikátní raně renesanční kazetový stop či kamenné meziokenní pilíře, na nichž je dokonce patrná původní barevnost. Díky své hodnotě byl dům U Rytířů již v roce 1958 prohlášen kulturní památkou.

Nyní v něm sídlí Městská galerie Litomyšl, která zde celoročně pořádá krátkodobé výstavy výtvarného umění od 19. století až po současnost. Dům je tak celoročně přístupný veřejnosti.