Rok 2019 na zámku v Litomyšli

V roce 2019 se bude veškerá pozornost zámku v Litomyšli (a jejich partnerů) obracet k 20. výročí zapsání zámeckého areálu v Litomyšli do seznamu světového dědictví UNESCO.

4. 12. 1999 byl zámek v Litomyšli, a budovy k němu patřící, zařazen na seznam Světového dědictví UNESCO jako příklad vzácné ukázky úpravy italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí.

A okolo renesance se budou točit oslavy na zámku v Litomyšli. Od 6. 4. 2019 mohou návštěvníci v renesančních sálech v přízemí zámku, které jsou i bezbariérově přístupné, navštívit až do Velikonoc květinovou výstavu Múzy mezi květinami. Tématem budou antické múzy a antiku oslavující styly jako je právě renesance, nebo klasicismus, typický pro interiéry zámku v Litomyšli. V přípravě je letní výstava renesančního odívání. Hradozámecká noc 31. 8. 2019 představí renesanční hudbu a tance. 7. 9. 2019 se uskuteční na zámku národní zahájení Dnů evropského dědictví a s ním spojená Italská slavnost (k oslavě Itálie coby kolébky renesance). A řada dalších drobných akcí, například 2. vydání knihy Sgrafita zámku v Litomyšli, takže renesance bude pojítkem řady kulturních akcí a slavností. Nicméně takové výročí stojí za pořádnou oslavu.

Těšíme se v roce 2019 na Vás.