Státní zámek Litomyšl otevírá po dvaceti letech novou památkovou interiérovou instalaci se zaměřením na rod Thurn-Taxisů

Státní zámek Litomyšl otevírá novou interiérovou instalaci se zaměřením na rod Thurn-Taxisů

Období od nuceného uzavření památek veřejnosti od října 2020 až do konce května roku 2021 využili na zámku v Litomyšli k realizaci náročného plánu reinstalace prohlídkových okruhů. Do sezony vstoupil zámek s nově pojatým základním okruhem Zámek za Valdštejnů, dnešního dne generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková a další čestní hosté otevřeli nový výběrový okruh Zámek za Thurn-Taxisů.

„Tento nový okruh, který je věnován rodu posledních majitelů zámku, vychází z historických pramenů a potvrzuje tak naši dlouholetou snahu navracet interiérům původní podobu. Jedná se již o druhou novinku, kterou zámek Litomyšl pro letošní návštěvnickou sezonu nabízí, a pro jejíž přípravu využil období, v němž byly kvůli koronavirové pandemii památky pro veřejnost uzavřeny. Těší mne, že nyní můžeme lidem ukázat, že jsme tento čas využili nanejvýš efektivně a smysluplně, například právě pro přípravu nových prohlídkových tras a okruhů,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Knížecí rod Thurn-Taxisů, jenž vlastnil také hrad Rychmburk a zámky Karlštejn a Chroustovice na Chrudimsku, zakoupil zámek Litomyšl v nucené dražbě roku 1855 od Valdštejnů-Vartenberků. V jeho držení zůstal až do roku 1945. Přestože Thurn-Taxisové Litomyšl trvale neobývali, nová trasa vychází z předpokladu, že zde muselo být zařízeno apartmá pro příležitostný pobyt majitele. Nový okruh čítá 13 místností a zahrnuje např. apartmá Alberta, 8. knížete Thurn-Taxis, a jeho choti arcivévodkyně Margarety Rakouské, funkci hostinského traktu v severním křídle výrazně umocňuje zpřístupnění apartmá císaře Františka Josefa I., jenž roku 1889 u Thurn-Taxisů pobýval během vojenských manévrů společně s dalšími vysoce postavenými příslušníky dvora, jako byl např. jeho bratr arcivévoda Karel Ludvík, nebo budoucí následník trůnu arcivévoda František Ferdinand d´Este. Prezentaci této méně známé historie zámku napomáhá i skutečnost, že někdejší císařova odmítnutá nevěsta princezna Helena Bavorská se nakonec provdala k řezenským Thurn-Taxisům a dlouhá léta spravovala také české statky včetně Litomyšle místo předčasně zemřelého manžela a staršího syna.

Autory libreta nové trasy je kastelán zámku Petr Weiss a Petr Ťažký, kurátor z Územní památkové správy na Sychrově, archivní rešerše zpracovali Adam Rejha, Petra Načeradská, Vladimír Tregl a Ondřej Vobejda (ÚPS Sychrov, ÚPS Praha), do realizačního týmu patřil také Martin Havlíček (zámek Litomyšl) a Pavel Beneš (zámek Litomyšl). Instalace byly pravidelně projednávány v rámci Komise pro interiérové instalace při ÚPS Sychrov pod vedením Miloše Kadlece, ředitele Územní památkové správy na Sychrově.

Rád bych poděkoval všem, kteří se na tvorbě obou prohlídkových tras podíleli. Kromě výše uvedených kolegů také Kateřině Rainišové, Věře Tenčlové, Jaromíru Náměstkovi, Vladimíru Treglovi, kolegům ze zámku Náchod a kolegům ze sychrovských restaurátorských dílen. Vedení NPÚ chci poděkovat za důvěru, jelikož za mou profesní dráhu se jedná již o desátou interiérovou instalaci, na níž jsem měl tu čest se autorsky podílet. Měli jsme velký cíl a ne vždy bylo jednoduché skloubit již otevřený zámek s návštěvnickým provozem a kulturními akcemi s reinstalací tohoto výběrového okruhu, ale mám za to, že se nám podařilo připravit trasu a průvodcovské slovo, které návštěvníky osloví, představí jim Litomyšl za posledních šlechtických majitelů a vhodně doplní informace z trasy základní. Do budoucna bych ještě do některých místností rád doplnil nové závěsy. Na první prohlídkové trase nás čeká rekonstrukce barevnosti vybraných místností a také restaurování v minulosti zbouraných kachlových kamen, ale to vše je samozřejmě závislé na financích“, uzavírá zpřístupnění nového okruhu Petr Weiss.